Arkitektkontoret Gäris

Pop-up kontoret för unga tjejer

Fint omdöme av Göran Cars i tidskriften Rum

Lunchskap i senaste arkitekten

Planen för Kattvikskajen antagen

Välkommen till våra nya medarbetare!

Folkhälsa

Framtidens Hållbarhetsfråga

Lunch på Vårt Torg

Ta med din lunchlåda och ät lunch med oss på Vårt Torg! Varje fredag mellan 12-13.00

Utställning

i samarbete med Quantified Planet

Fontänen på Kallhälls torg

Naturbaserade Lösningar

Det Allmänna Först

Medskapande Design

Det Allmänna Först

Barns plats i staden

Det Allmänna Först

Klockelund

Godkänd i stadsbyggnadsnämnden

Jämställdhet

Det Allmänna Först

Detaljplan Perstorp har vunnit laga kraft!

Placemaking week Nairobi

Ny opera i Operan!

Stadsutveckling i Hudiksvall

Socialt Värdeskapande

Skissning i skala 1:1 vid ny konsthall på Frescati.

Detaljplan i Nynäshamn godkänd!

Alviksmodellen – Kan en siffra bli en park?

Nya bostäder i Älvsjö!

Riktlinjer för ett Grönare Stockholm

Ny bok om landskapsarkitektur

Det händer saker på vårt torg!

Workshop Social hållbarhet

I fokus – Stockholm utomhus

Flera av våra projekt finns presenterade i tidskriften RUM

Landskap är svaret på hållbar utveckling

Landskapslaget och medskapande

En introduktion till vårt arbete med medskapandeprocesser

Ekosystemtjänster

Modeord eller användbart begrepp?