The City at Eye Level på Landskapslaget

Hans Karssenberg och Rosa Danenberg, The City at Eye Level,
besökte vårt kontor den 7 april i samband med sitt boksläpp.

Läs mer om boken, eller ännu hellre, läs själva boken här.