Studio Egret West från London besökte Landskapslaget

David West från Studio Egret West i London var på besök i Stockholm för att bland annat hålla föredrag på konstakademin. De har en bred erfarenhet av placemaking och är mycket engagerade i den demokratiska aspekten av offentlig plats. Den 28 oktober besökte han Landskapslaget.
egretwest.com