Riktlinjer för ett Grönare Stockholm

Kommunfullmäktige antog Riktlinjer för ett Grönare Stockholm 13 feb. Föredragande Karin Wanngård och Daniel Helldén. Styrdokumentet ersätter Stockholms parkprogram från 2006. Konsult Landskapslaget

parktjej_gronare stockholm