Stolt partner till innovationstävlingen SHINE 2017

Vi är stolt partner till innovationstävlingen SHINE 2017, den första svenska innovationstävlingen inriktad mot hållbar samhällsbyggnad genom fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet är en viktig hållbarhetsfråga som blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. Tävlingen Shine syftar till att aktivera innovatörer och problemlösare att skapa nydanande lösningar och innovationer med potential att varaktigt öka den fysiska aktiviteten.

Läs mer på shinecompetition.se