Detaljplan i Nynäshamn godkänd!

Landskapslaget har arbetat med detaljplan och gestaltningsprogram för Nynäshamns kommun sedan hösten 2014.

Nu har detaljplan för Telegrafen och Vaktberget i Nynäshamn godkänts i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. Detaljplanen möjliggör ca 675 nya bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Telegrafen_Vaktberget-2017-11-16