Detaljplan Perstorp har vunnit laga kraft!

Landskapslaget har varit plankonsult till stadsbyggnadskontoret i framtagandet av detaljplan Perstorp.

I veckan vann detaljplanen för den första etappen av utbyggnaden längs Drevviken i Farsta laga kraft. Det innebär att 700 nya bostäder, varav 200 studentbostäder, och en ny kvarterspark kan börja byggas.

Perstorp