Barns plats i staden

Barn har sällan någon talan i samhällsutveckling men det är de som ska bo i framtidens stad.
Barnen är särskilt beroende av närhet till bra planerat och gratis offentligt rum. Det är där de möter nya människor, introduceras till intressen och lägger grunden för ett aktivt och hälsosamt liv.
Vi säkerställer barnperspektivet i gestaltning genom experter, analyser och vår checklista - barnkollen.

Detta arbetar vi aktivt med genom vårt hållbarhetsarbete Det Allmänna Först