Jämställdhet

Jämställdhet är en förutsättning för demokrati och därmed en hållbar och fredlig utveckling. Vi arbetar för ett samhälle där alla har möjlighet att påverka och där stadens resurser fördelas rättvist. Alla har samma rätt till våra gemensamma platser. Genom god fysisk utformning får alla plats.

Detta arbetar vi aktivt med genom vårt hållbarhetsarbete Det Allmänna Först