Medskapande Design

Genom medskapande design stärks platsens identitet.
Vi bygger vidare på befintliga värden och skapar relation, engagemang och nyfikenhet för platsen.
Medskapande stärker demokratiaspekter.
Genom uppmärksamhet lockas företagsetableringar och investeringar.
Konst fungerar som katalysator för processer och för gestaltning.

Detta arbetar vi aktivt med genom vårt hållbarhetsarbete Det Allmänna Först