Naturbaserade Lösningar

Mellan stadens byggda strukturer finns ett grönt levande nätverk. Detta ekosystem består av en mångfald av arter och biotoper.
Denna natur ger oss gratis tjänster i form av gott mikroklimat och skyddar mot vind. Naturen lever i samspel med människan. Vi behöver uppleva den i vår livsmiljö.

Detta arbetar vi aktivt med genom vårt hållbarhetsarbete Det Allmänna Först