Socialt Värdeskapande

Vi vill öka tilliten och det sociala kapitalet. Det gäller att tillgodose behoven av väl gestaltade och trygga offentliga rum som kan utgöra arenor för kulturliv, att mötas, att ses ect. genom medveten utformning av stadens offentliga rum skapas sociala värden.

Detta arbetar vi aktivt med genom vårt hållbarhetsarbete Det Allmänna Först