Lunchskap

Att vi människor mår bra fysiskt och psykiskt är inte bara sociala och demokratiska rättigheter utan också ett en stor samhällsekonomiskt fråga.

Den 29 augusti anordnar FAHS (nätverket fysisk aktivitet för hållbara samhällen) tillsammans med Landskapslaget ett Lunchskap. Dagen inleds med en lunchdebatt, där politiker från Stockholms stad deltar, om hur fysisk aktivitet och stadsbyggnad kan samverka. Därefter följer ett flertal 10-15 min föreläsningar som på olika sätt belyser vikten av fysisk aktivitet, konkreta exempel på hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna, visa goda exempel etc.

Kom och var med!

Vi vill samla en bredd av forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet.
Vi vill dessutom samla initiativtagare till olika aktiviteter som ska pågå på och runt torget under dagen
Vi håller nu på att fylla eftermiddagen med intressanta punkter. Kom och var med, berätta vad du kan eller visa vad du gör!

Datum: Onsdagen 29 augusti
Tid: Debatt 12-13, föreläsningar och aktiviteter från 13.00
Plats: Torget på Peter Myndes Backe