Arkitektkontoret Gäris

En viktig del i vårt arbete med Det Allmänna Först är att inkludera unga tjejer i designprocesser. Som ett försök att få en mer jämställd stad har Landskapslaget skapat idén om ett pop-up kontor som på olika sätt jobbar med frågor om jämställdhet i staden, stadsrummet och de strukturer och normer som finns där.

Pop-up kontoret fokuserar på tjejer och lyfter in deras drömmar och visioner i arbetet att forma staden och våra offentliga rum. I Hovsjö har vi fått chansen att tillsammans med Södertälje kommun testa arkitektkontoret som vi valt att kalla för Arkitektkontoret Gäris. I Rinkeby jobbar vi fokuserat med skapandet av platser designade tillsammans med unga tjejer i upprustningen av Norra Stadsparken och för en kontinuerlig dialog för att involvera dem från start och genom hela processen.

Genom kreativa processer hoppas vi kunna bidra till fler jämställda miljöer där tjejer kan få både ta plats och ges plats.