D.A.F metodik och maskineri

På Landskapslaget ser vi behov av nya arbetssätt som kan komplettera våra vanliga arbetsprocesser med gestaltning av livsmiljöer. Därför har vi utvecklat olika metoder med fokus på just ekologiskt och socialt värdeskapande.

Arbetssätten är kopplade till det lag av arkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter som utgör Landskapslaget och som brinner för olika D.A.F-frågor som; jämställdhet, ekosystemtjänster, barns plats i staden, medskapande-processer, osv.

Arbetssätt väljs utifrån; Vilka som är de aktuella knäckfrågorna? Vår möjlighet och påverka dem? Vem/vilka behöver som behöver involveras i processen?