Social-ekologisk stadsutveckling

D.A.F står för en social-ekologisk stadsutveckling med utgångspunkt i det landskap vi har och dess inneboende natur och kultur.
När vi arbetar med den byggda miljön har vi möjlighet att se till att sociala och ekologiska värden får en självklar plats i stadsutvecklingsprocessen.

Här nedan kommer några exempel på med vad vi arbetar

Vårt torg använder vi som en testbed, utforskar och anordnar aktiviteter. Läs mer här.

Kalejdoskopparken

Fotograf: Lena Israelsson

Jacob Mommas park

Flemingsbergsparken