Landskapslaget är partner med FAHS

Landskapslaget är sedan 2017 partner med FAHS – Nätverket Fysisk aktivitet för hållbara samhällen. En rörelse för rörelse. Tillsammans vill vi arbeta för att uppmärksamma betydelsen av fysisk aktivitet för att skapa hållbara samhällen.

Mer om FAHS hittar du här: https://www.fahs.se/