Konsten och kulturen tar plats på stadsscenen

Välkommen på debatter – samtal - aktiviteter

Vi talar alltmer om konst, kultur och kreativitet i relation till städers och stadsdelars utveckling. Historiskt sett är kreativiteten stadens livsnerv och utgör grunden i dess DNA. Städer har alltid varit beroende av kreativitet för att upprätthålla marknader, handels-och produktionscentra och den kritiska massan av entreprenörer, konstnärer, intellektuella, studenter, administratörer och makthavare. De har mestadels varit platser där en mångfald av kulturer blandas och där mellanmänskliga kontakter och utbyten skapar nya idéer, produkter, behov och institutioner.

Nu bjuder Landskapslaget in allmänheten, politiker, branschorganisationer, stadsplanerare, arkitekter, fastighetsägare, experter och aktörerna (konstnärer, kulturskapare, arrangörer, entreprenörer m fl ) till att dela lunch, kunskap och nya tankar.

Under eftermiddagen genomförs två debatter med politiker, experter och företrädare för olika offentliga, privata och ideella organisationer. Det kommer att finnas möjlighet till eget kreativt skapande på platsen och det finns två stycken cykelvagnar som serverar vegansk mat (du kan även ta med din egen lunchlåda till torget).

Evenemanget är en del av det Landskapslaget kallar ”Lunchskap”, ett initiativ som handlar om att ta det offentliga rummet i anspråk för att kommunicera och diskutera samhällsfrågor och stadsbyggnad från olika perspektiv.

När: Onsdag 11 september
Var: Peter Myndes Backe 12
Tid : Från klockan 12.00-17.00

Schema:

OBS! Fler programpunkter tillkommer och vissa tider kan komma att justeras. Eftermiddagen avslutas kl 17.00

12.30-13.30 Politikerdebatt: Jonas Naddebo (kultur- och stadsmiljöborgarråd, C), Olle Burell (S), Hanna Gerdes (L), Ulf Lönnberg (KD), Micke Seid (MP), Torun Boucher (V), Madeleine Kaharascho Fridh (FI)

Ca 14.00-15.00 Stadens natt- och nöjesliv (Stockholms handelskammare, Nattrådet, Smart kreativ stad, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, AMF Fastigheter, Fastighetsägarna Stockholm.

Alla behövs! Alla är välkomna!

Kontakt:
Karin Lekberg, karin@landskapslaget.se, +46 720 778298,
Mustafa Sherif, mustafa@landskapslaget.se, +46 720 788171