Landskapet är svar på hållbar utveckling

Det svenska landskapet har genomgått dramatiska förändringar de senaste 50-100 åren. Den 15 november bjöd Kungliga skogs och lantbruksakademin in till ett seminarium om saker som skulle kunna göras för att få en hållbar utveckling. Emily Wade bidrog med en föreläsning om verktyget Integrerad landskapskaraktärsanalys. Här kan du lyssna på en metodik som Trafikverket utvecklat för att försöka påtagligt förbättra landskapets funktioner och karaktär.

Nedanför länken när Emily Wade talar (börjar efter 54 min).

See presentationen