Landskapslaget har från 2016 arbetat med Det Allmänna Först. Allt från interna workshops till vårt publika seminarium i Almedalen 2016.

Våra fördjupningsområden inom D.A.F är Cirkulär design, Dagvatten, Den täta gröna staden, Dialog och medskapande och Social hållbarhet.

Det Allmänna Först