Landskapslaget har sedan 2016 aktivt drivit arbetet kring att ta fram strategier för hur vi kan arbeta med våra offentliga rum, platser där alla får vara. Vi kallar det D.A.F – Det Allmänna Först!

Inom arbetet med D.A.F satsar vi på att fördjupa och stärka vår kompetens inom en rad olika områden.

Det Allmänna Först