Det allmänna först handlar om att vi behöver skapa stadsstrukturer och livsmiljöer som möter vår tids utmaningar genom att låta ekologiska och sociala perspektiv genomsyra stadsutvecklingen. Vi tror på att sätta det allmänna först för att alla tjänar på det. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Det Allmänna Först