Fakturaadress

Om möjligt tas fakturor gärna i första hand emot som pdf via epost till:

efakt.landskapslaget@devo.se 

I annat fall är det följande postadress för fakturor som gäller:

Landskapslaget AB
Fack 1790
FE 1010
751 75 Uppsala