Landskapslaget är ett av Sveriges största fristående landskapsarkitektkontor med breda kontaktytor. Med våra olika arkitektkompetenser arbetar vi med allt mellan husen – landskapsarkitektur och stadsbyggande, för utveckling av staden som funktionell och attraktiv livsmiljö. Med 40 års erfarenhet och kontinuitet fortsätter vi att intressera oss för arkitektur och processer för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Företaget