Kvalitet och Miljö

Vi på Landskapslaget arbetar med ett certifierat kvalitets- och miljösystem.

Landskapslagets målsättning är nöjda kunder. Detta vill vi nå genom att både uppfylla kunders krav och förväntningar beträffande avtalad kvalitet, innehåll och leveranstid samt tillföra mervärden genom vår expertis. Genom kunskap och engagemang vill vi medverka till en god uppdragskultur i alla led av vår verksamhet.

Vårt övergripande miljömål är att aktivt verka för en bättre livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i våra uppdrag. Baserat på en värdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till (Miljöutredning) inriktar vi i första hand vårt miljöarbete till att erhålla och använda den kunskap som behövs med hänsyn till våra uppdrag. Vi vill verka för en hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led av vår verksamhet. För företaget finns en Kvalitets- och Miljöpolicy som grund för verksamheten.

Kvalitet- och miljöledningssystem

För vår verksamhet finns ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra vår verksamhet och våra uppdrag.
Kvalitetsarbetet syftar till att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med våra tjänster.
Vårt miljöarbete innebär att vi ska värna vår miljö och tillsammans med dig bidra till ett uthålligt stadsbyggande.

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete.