Organisation

Företagsledningen består av Åsa Keane (vd) samt Ledningsgruppen, som utgörs av fem anställda. Till företagets ej projektbundna organisation hör även områden som uppföljning och utveckling av företagets kvalitets- och miljöarbete samt arbete med vårat IT- och datasystem. Landskapslaget består idag av landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, stadsplanerare, arkitekter samt administrativ personal. Landskapslaget är i all verksamhet projektinriktad. Organisationen för uppdrag är:

Uppdragsansvarig

Den uppdragsansvarige leder projektet och har ansvar för kundkontakt, ekonomi, gestaltning och kvalitet i projektet. Uppdragsansvarig ansvarar för uppdragsplanering.

Handläggare

Handläggaren sköter projektet och har ansvar för funktion, uppdragshantering och dokumentbehandling. Handläggare kan ges gestaltningsansvar. Handläggare och uppdragsansvarig är ibland samma person i mindre projekt

Medverkande

Begränsat ansvar i projektdelar.

CAD-samordnare och KoM-ansvar

Ansvarar för cad-samordning i uppdraget och utses av uppdragsansvarige. Kvalitets- och miljöansvarig i projekt är Uppdragsansvarig.