Flemingsbergsparken

Under våren 2018 ska Flemingsbergsparken rustas och bli mer av en stadspark i området. Landskapslaget har tagit fram ett programförslag som är baserat på en medborgardialog utförd av HornUggla under 2016. I förslaget har tre olika karaktärer, som redan idag finns i parken, utvecklats; den vilda skogen, picknickgläntan och den aktiva folkliga parken. De tre delarna kompletterar varandra för att få en balans mellan lek och lugn. En dialog har även hållits kring programskissen och utifrån denna input projekteras nu upprustningen.

Flemingsbergsparken

Den folkliga parken

Den folkliga parken blir en aktiv plats för lek, sport, umgänge och evenemang. Här föreslås ett parktorg där man kan mötas för att grilla, spela boule eller sporta. En lekplats med vattenlek blir en ny mötesplats på sommarhalvåret. En scen rustas upp och får ett tak som även kan användas som väderskydd för till exempel dagisgrupper.

Picknickgläntan

I en lugn, avskild glänta i skogen skapas en trivsam och solig plats att träffa vänner, ha picknick eller bara vila. Blommande träd lyfter skogsgläntans karaktär och ramas in av ett stråk med nya grillplatser och bänkbord, både gemensamma och enskilda.

Den vilda skogen

Skogen uppskattas mycket av de boende i Flemingsberg. Här görs några diskreta tillägg. På särskilda utsiktspunkter och gläntor placeras picknickbord och grillplatser. Fågelholkar sätts ut i skogen. Belysning används för att skapa finstämda effekter och synliggöra vackra naturelement som träd eller klippväggar.

Ett slingrande stråk knyter ihop rummen

För att göra parken mer rumsligt spännande föreslås ett slingrande stråk som bygger vidare på dagens stigsystem. Stråket binder samman parkens olika delar och skapar möjligheter att både strosa och röra sig gent genom parkrummen.

Flemingsbergsparken_Illustrationsplan

Årtal

2016-pågående

Plats

Flemingsbergsparken, Huddinge

Beställare

Huddinge Kommun