Rinkeby norra stadspark och norra Rinkebygången

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Landskapslaget är engagerat i två projekt; Rinkeby Norra stadspark och Norra Rinkebygången.

En ny utformning för parken och gången har tagits fram i dialog med barn, familjer och unga tjejer boende eller verksamma i området. Rinkebys Norra stadspark och Norra Rinkebygången ligger centralt belägna i direkt anslutning till tunnelbanestationen och torget. Önskemål och inriktning för utformning har preciserats i en programhandling.

Barn- och jämställdhetsperspektivet har varit vägledande i arbetet. För uppdraget användes Arkitektkontoret Gäris. Det är ett pop-up-kontor som fokuserar på unga tjejer och lyfter in deras drömmar och visioner i arbetet att forma staden och våra offentliga rum. Mer information om Arkitektkontoret Gäris hittar du här.

Under våren 2019 projekteras det för fullt. Bygget beräknas pågå under sommaren 2020.

 

 

Årtal

2018–pågående

Adress

Rinkeby

Beställare

Stockholm stad